Najava KONFERENCIJE

BAZAART i partneri: Dečji kulturni centar Beograda, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Malo pozorište „Duško Radović“ i Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM najavljuju drugu nacionalnu Konferenciju

DRAMSKO OBRAZOVANJE I SAMOOBRAZOVANJE -
Kako do dramskih pedagoških kompetencija

koja će se održati od 18. do 20. juna 2016. godine u Beogradu (Tašmajdanski park, Dečji kulturni centar Beograda i Malo pozorište „Duško Radović“).

Tema ovogodišnjeg skupa su mogućnosti za obrazovanje dramskih pedagoga tj. unapređenje kompetencija nastavnika (vaspitača, učitelja…) i umetnika za stručno i odgovorno vođenje dramskog pedagoškog rada.

Ako Vas ova tema interesuje i želite bolje da razumete šta je to dramska pedagogija, pročitajte izvrstan članak Što sve može drama? dr Vlade Krušića.

Istraživanja pokazuju da se mali broj prosvetnih radnika tokom inicijalnog obrazovanja upoznaje s mogućnostima dramskog rada (18%). U najboljem položaju su vaspitači (98%), pa učitelji (35%), dok se predmetni nastavnici sporadično sreću s dramom i pozorištem, u okviru metodike pojedinih predmeta (otpr. 11%, jer nema standarda među fakultetima). Pedagozi i psiholozi stiču takva saznanja od upućenih profesora i kroz seminare koje drže spoljni saradnici. Pritom, prosvetni radnici koji rade kraće od 5 godina spadaju među najneobučenije za dramski rad (Đorđević, 2014).
Dramski umetnici, pak, tokom studija se uopšte ne sreću ni sa pojmom, ni sa sadržajem dramske pedagogije, tako da u skoro 100% slučajeva ne znaju ni šta se pod tim terminom podrazumeva (šta obuhvata dramski pedagoški rad; zašto je potreban; s kim, kako, gde i kada se sprovodi itd).

Nastavnici i vaspitači do dramskih pedagoških kompetencija najčešće dolaze kroz seminare za stručno usavršavanje (približno 50% dramskih kompetencija u srpskoj prosveti stečeno je na taj način). Dramski umetnici takođe se obrazuju putem edukativnih seminara i radionica, ili, ređe, na studijskim putovanjima. Neformalno obrazovanje za sada je jedini način da se nastavnici i umetnici obuče za dramski pedagoški rad, jer u Srbiji još uvek ne postoji studijski program dramske pedagogije na bilo kom nivou (osnovne, master, specijalističke studije…).

Zato se u našem susedstvu i drugim zemljama ubrzano otvaraju takve studije. Svoja iskustva će na Konferenciji preneti kolege iz Zagreba (Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu), Poljske (kurs Pozorišne pedagogije na Univerzitetu u Varšavi), Velike Britanije (pregled više studijskih programa) i drugih zemalja sveta (referat sa skupova Međunarodne asocijacije za dramu i obrazovanje IDEA).

Konferencija poziva prosvetne radnike, umetnike i sve druge koji razvijaju dramske metode i kreativnost u formalnom i neformalnom obrazovanju i vaspitanju prvenstveno dece i mladih, ali i odraslih, da se upoznaju s mogućnostima za unapređenje dramskih pedagoških kompetencija. Akcenat je, s jedne strane, na mogućnostima formalnog – akademskog obrazovanja, a s druge, na horizontalnom povezivanju nastavnika i umetnika (npr. kroz seminare stručnog usavršavanja, ugledne časove, razmenu znanja i iskustava itd).

Svi koji žele da na Konferenciji predstave svoj rad – metode, ideje i projekte ili predstave – mogu to učiniti putem PRIJAVE do 29. maja u ponoć.

Iako je program još uvek u procesu uobličenja, može se pogledati i radna verzija AGENDE. Prijavljivanje za učešće u Konferenciji biće otvoreno od 3. juna.

Konferencija je akreditovana kao stručni skup kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja ZUOV i nosi 2 boda.
Konferenciju sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.