Može li znanje biti formalno i neformalno?

Prva tribina u okviru novog ciklusa tribina u projektu OSTRVA bila je posvećena primerima dobre prakse u saradnji formalnog i neformalnog obrazovanja, u cilju celovitog razvoja dece i mladih. Gosti tribine bili su članovi organizacije REACH i student FDU koji organizuju Festival internacionalnog studentskog teatra (FIST).

Kroz razgovor i radionice došlo se do zanimljivih  zaključaka: da se saradnja formalnog i neformalnog obrazovanja može i treba sprovoditi još od vrtića, pa preko škola, opredeljenja za profesiju, profesionalnog razvoja nastavnika, kao i kroz saradnju dramskih umetnika i zajednice, kako bi se kreativni pojedinci aktivno uključili u život zajednice. Potrebno je da vaspitači u vrtićima, kao i nastavnici u školama, steknu nova saznanja kroz saradnju sa stručnjacima iz raznih domena, kao i da se roditelji aktivnije uključe u programe, kako bi bolje razumeli obrazovni proces u kome je njihovo dete, kome i sami mogu da doprinesu. Dalje, uključujući se u različite programe neformalnog obrazovanja, mladi upoznaju sopstvene mogućnosti i na pravi način biraju buduće zanimanje, što je preduslov sa stvaranje uspešnih, naprednih i zadovoljnih građana i društva. Da bi se sve ovo moglo postići, potrebno je da nastavnici i vaspitači imaju veću slobodu prilikom formiranja programa i samostalnog kreiranja časa i da, naravno, adekvatno budu motivisani. Na tribini je posebno naglašeno da umetničke organizacije i institucije kulture imaju naročitu odgovornost, jer se oni svojim programima obraćaju građanima u lokalnoj zajednici. Kroz bliže povezivanja građana i institucija kulture izbegava se konzumeristički pristup kulturi i stvara svest o umetnosti kao stvaralačkom činu u kome aktivnu ulogu moraju imati i publika i umetnici.

Zaključci ove tribine omogućavaju bolje razumevanje doprinosa koji primena drame u obrazovanju i vaspitanju može dati ukupnom napretku društva.