LOTREC Niš – POZIV ZA NASTAVNIKE – POLAZNIKE SEMINARA IDEAL !!!

LOTREC Centar biće pokrenut i u Nišu za Nišavski okrug, a vodiće ga Centar za podsticaj psihološkog rasta i razvoja HRAST. Seminar IDEAL držaće se u Nišu krajem marta i u aprilu. Preuzmite PRIJAVU za seminar u Nišu.

Program seminara IDEAL u Nišu:

  1. 29. i 30. mart 2014. (subota i nedelja) - osnove interkulturalnog učenja kroz dramu
  1. 12. i 13. april 2014. (subota i nedelja) - usvajanje dramskih metoda i tehnika za interkulturalno učenje
  1. 26. i 27. april 2014. (subota i nedelja) - primena dramskih metoda i tehnika za razvoj inkluzivnosti i tolerantnosti dece i mladih

Radionice će se odvijati u terminu od 09 do 14.30 sati, a mesto održavanja će prijavljenim nastavnicima biti blagovremeno javljeno

Šta je to LOTREK?

LOTREK je lokalni centar za dramsku edukaciju nastavnika u Nišu i Nišavskom okrugu. LOTREK pruža podršku nastavnicima za primenu dramskih metoda u nastavi i vannastavnim aktivnostima, a posebno u svrhu podsticanja razvoja učeničke saradnje, nenasilja, tolerancije, timskog rada i inkluzivne prakse. Aktivnosti Centra obuhvataju programe obuke nastavnika i dramskih umetnika za interkulturalnu edukaciju korišćenjem tehnika drame i pozorišta, dramsko stvaralaštvo kroz kreativni proces, sticanje novih znanja o kreativnom dramskom i pozorišnom izražavanju kroz susrete sa stručnjacima i drugo.

Pošto savladaju program predviđen projektom, zainteresovani nastavnici i dramski umetnici moći će da se uključe u njegovu dalju realizaciju. Na taj način će učesnici programa biti u prilici da dalje razvijaju i unapređuju svoje kompetencije u oblasti interkulturnog učenja i primeni dramskih metoda i tehnika u radu sa decom na različitim obrazovnim i vaspitnim sadržajima.

Takođe, učesnici programa će dobiti podršku stručnjaka: dramskih pedagoga, psihologa, pedagoga, umetnika različitih profila… za primenu usvojenih veština u nastavi, vannastavnim aktivnostima i dramskom radu u okviru neformalnog obrazovanja dece i mladih.

Svi praktični radovi – ogledni i ugledni časovi, predstave, performansi, plesno-muzički sadržaji, video i animacijski radovi, izložbe i drugi sadržaji – biće prezentovani javnosti u okviru revije koju planiramo za jun 2014. Nakon završetka školske godine, sve započete, kao i nove aktivnosti nastaviće se u sledećoj školskoj godini.