Kreativna drama u nastavi matematike

Prvi susret sa stručnjacima za primenu kreativnog procesa u nastavi održaće se u sredu, 26. marta 2014. godine u 19.00 u biblioteci OŠ Nadežda Petrović, Novi Beograd, Luja Adamiča 4 (okretnica autobusa br. 16).

Gost je Marijana Ajzenkol, profesor matematike, koja  već više od 20 godina koristi kreativni dramski proces u nastavi matematike. Prof. Ajzenkol predstaviće svoj način rada kroz kratko predavanje i radionicu. Nakon prezentacije predviđen je razgovor. Ulaz je slobodan.

Susreti sa stručnjacima deo su aktivnosti LOTREC centra (Lokalni resurs centar za dramsku edukaciju nastavnika). Programi LOTREK Centra obuhvataju interkulturalne treninge kroz dramu, kreativne dramske procese, susrete sa nastavnicima i aktivistima koji uspešno koriste kreativnu dramu u obrazovanju i vaspitanju, okrugle stolove sa stručnjacima i donosiocima odluka u kulturi, obrazovanju, omladinskim politikama i dr. u cilju javnog zagovaranja za uvođenje drame u škole, demokratizaciju i osavremenjenje obrazovanja, kao i druge aktivnosti sa ciljem pove-zivanja i osnaživanja nastavnika za primenu drame u nastavi i vaspitanju dece i mladih.

LOTREC centar deo je projekta OSTRVA / ISLANDS koji nastavlja projekat IDEAL.