IZA DUGE – omladinska predstava Tehničke škole Obrenovac

Projekat MEDIATE finansira Evropska Unija kroz program EIDHR, a sufinansira se iz budžeta Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.