Besplatan seminar za nastavnike u Obrenovcu

MEDIATE LogoU okviru projekta MEDIATE – Primena drame u obrazovanju za razvoj inkluzivnosti i tolerancije, BAZAART i HATOR organizuju besplatan seminar za nastavnike, učitelje i omladinske lidere-edukatore u Obrenovcu. Termini za održavanje seminara su:

  • 20. i 21. septembar (subota i nedelja, od 09.00 do 15.30 časova)utvrđivanje oblasti za razvoj tolerancije kroz dramu,
  • 4. i 5. oktobar (subota i nedelja, od 09.00 do 15.30 časova) usvajanje dramskih tehnika, i
  • 18. i 19. oktobar (subota i nedelja, od 09.00 do 17.00 časova) primena dramskih metoda i tehnika u razvoju sadržaja. 

Treći modul ovog seminara je akreditovan (481: IDEAL – interkulturalno učenje kroz dramu, nosi 16 bodova). U okviru projekta OSTRVA, seminar se ne plaća, ali je uslov za dobijanje sertifikata učešće u svim modulima. Polaznici koji u Obrenovcu izostanu sa nekog od modula, moći će to da nadoknade prisustvom na seminaru u Beogradu. Polaznici koji ne budu pohađali sve module dobijaju potvrdu s brojem radnih sati ostvarene obuke.

Preuzmite PRIJAVU za učešće u programu. Popunjen formular pošaljite na e-mail adresu pascoproject@gmail.com 

Šta nakon seminara? Pošto savladaju program predviđen projektom, zainteresovani nastavnici i omladinski lideri moći će dalje da razvijaju svoje veštine u radu sa učenicima na kreativnim procesima u okviru nastave i školskih predstava. U tome će učesnici programa dobiti podršku dramskih umetnika i pedagoga.

Svi praktični radovi – ogledni i ugledni časovi, predstave, performansi, plesno-muzički sadržaji, video i animacijski radovi, izložbe i drugi sadržaji koji nastanu u školama i dramskim studijima – biće predstavljeni na veb sajtu www.dramagogija.org.rs koji upravo pokrećemo. Najuspešnija scenska ostvarenja biće uvrštena u reviju koju planiramo za proleđe 2015..

Šta je to MEDIATE? 

MEDIATE je projekat koji osnažuje nastavnike i omladinske edukatore da efikasnije neguju solidarnost, tolerantnost i inkluzivno ponašanje među decom i mladima, kroz program doedukacije za primenu dramskih metoda u nastavi i vannastavnim aktivnostima. Kao dramski umetnici koji se već dugo bave dramskom pedagogijom, znanje u oblasti kreativne drame prenosimo školskim nastavnicima i voditeljima omladinskih programa i upućujemo ih kako da ih uključe u svakodnevni rad.

Dramsko izražavanje direktno utiče na razvoj solidarnog i tolerantnog mišljenja i ponašanja, sticanjem iskustava kroz fikciju. Dramsko iskustvo osnažuje učesnike da preispitaju situacije isključivanja, razviju empatiju i reaguju na različitosti na način oslobođen stereotipa.

Cilj projekta je da pomogne zajednicama u kojima postoji potreba za snažnijom društvenom integracijom određenih grupa (manjine, izbegla i raseljena lica…) da unaprede uslove za uključivanje.

Program je razvijen kroz projekat IDEAL: Dramska edukacija za interkulturalno učenje koji su finansirali Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Delegacija Evropske Unije u Beogradu. Program se uspešno sprovodi od 2011. godine u Beogradu, Zrenjaninu, Smederevu i Nišu. Kroz projekat MEDIATE, u program uključujemo i druge opštine i gradove u Srbiji.

Ciljne grupe: Nastavnici, učitelji i vaspitači koji rade u školama i drugim ustanovama; voditelji dramskih grupa i omladinski aktivisti u omladinskim centrima, dramskim studijima, organizacijama civilnog društva i drugim organizacijama.

Projekat finansira Evropska Unija kroz Evropski instrument za razvoj demokratije i ljudskih prava EIDHR. Projekat sprovode organizacije BAZAART iz Beograda (nosilac projekta), Prijatelji dece opštine Novi Beograd, HATOR u Obrenovcu i Zlatna grana u Novom Sadu. Lokalne ustanove kulture, škole i druge organizacije su strateški partneri u projektu.