Međunarodni program IDEAL na Tvrđava teatru

Projekat IDEAL ulazi u završnicu serijom aktivnosti u okviru festivala Tvrđava teatar u Smederevu.

Tokom deset dana održavaju se radionice sa mladima i omladinskim liderima iz Francuske, Nemačke i Srbije koje vodi Alban Varet, reditelj iz Tuluza, Francuska. Rezultat radionica je međunarodna pozorišna predstava posvećena kulturnom pluralizmu među mladima, pod radnim nazivom Ko – SvakoMladi u Evropi – učenje kroz razmenu. Predstava će biti izvedena u petak 20. jula s početkom u 19:30 na glavnom gradskom trgu u Smederevu.

Predstavi prethodi nacionalna debata „Dramska umetnost u obrazovanju mladih za aktivan život u pluralnom društvu“ koja će okupiti učesnike iz 4 grada u Srbiji gde se projekat realizovao: Niša, Zrenjanina, Beograda i Smedereva. Debata počinje u 18 časova u Istorijskom arhivu Smedereva. Debata otvara pitanje značaja dramske pedagogije i umetnosti uopšte kao obrazovno-vaspitnog metoda za jačanje kohezije u raslojenom srpskom društvu, sa jasnim uvidom da je generacijama koje dolaze neophodno pružiti nove, konstruktivne modele demokratskog dijaloga i tolerancije prema drugačijem.

U okviru razgovora biće predstavljen i Priručnik za interkulturalno učenje kroz dramu koji je nastao kroz program IDEAL, kao podrška nastavnicima i pedagozima u praktičnom radu.

Projekat IDEAL – Intercultural Drama Education And Learning (Dramska edukacija za interkulturalno učenje) koji finansira Evropska unija kroz program “Podrška civilnom društvu”, realizovan je tokom ove i prethodne godine, kroz mrežu partnerskih organizacija, u Beogradu, Nišu, Smederevu i Zrenjaninu. U programe za afirmaciju primene dramske pedagogije za postizanje interkulturalnog učenja bilo je uključeno blizu 200 nastavnika, pedagoga i omladinskih lidera, a u kreativne procese preko 100 mladih ljudi.