Monthly Archives: October 2020

B-AIR – projekat Kreativne Evrope

O projektu B-AIR

U svetu u kome dominira brza i prekomerna vizuelna stimulacija, savremena radiofonska, zvučna produkcija, uključujući umetničke zvučne produkcije, suočava se sa izazovima prilikom prihvatanja savremenih tehnologija i komunikacijskih kanala kako bi doprla do nove publike.

Cilj projekta B-AIR je razvoj kreativnosti zasnovane na zvuku. Projekat je osmišljen kao saradnička platform koja će omogućiti eksperimentalnu produkciju i ponovno otkrivanje radiofonije kao kreativnog i umetničkog medija, kao i doseg nove publike. Istražujući akustički kanal kroz kreativne i interaktivne sinergije, želimo da pokrenemo teme o audio senzibilitetu nove publike od najranijeg doba.

Projektna  mreža uključuje različite institucije – od nacionalnih radio stanica i istraživačkih instituta, preko umetničkih organizacija, do jaslica i domova penzionera, kako bi povezala umetnike, stručnjake, istraživače i medijske radnike sa ciljanom publikom i stvorila nove modele i standarde zvučne produkcije za bebe i malu decu, predškolce, seniore i druge osetljive grupe.

“Dobrodošlica sveta” je projektna celina koju realizuje BAZAART.

Osmišljena je kao postupan interdisciplinarni proces koji teče u više faza/koraka.

 • Prvi korak je upoznavanje projektnog tima sa naučnim saznanjima o ulozi i značaju zvuka i muzike kao auditivnih informacija i stimulansa, kao i recepcije umetnosti i kreativnih aktivnosti deteta u njegovom razvoju u ranom uzrastu. Ostvaruje se kao niz predavanja na međunarodnom nivou, kroz razmenu znanja: stručnjaci iz različitih disciplina, na poziv projektnih partnera, drže predavanja na kojima dele važne zaključke o ovim temama.
 • U drugom koraku, na osnovu naučnih saznanja razvijamo zvučni/muzički komad (zvučni pejzaž, muzičku kompoziciju, kombinaciju pristupa i izraza) za bebe i malu decu. Zvučni komad ima široku temu: „Svet“. Zasnovan na naučnim premisama, ima za cilj da podrži razvoj deteta u najranijem uzrastu. U stvaranju ove partiture učestvuje interdisciplinarni tim koji čine muzikolozi, muzički pedagozi, kompozitori, muzičari, drugi umetnici i pedagozi. Komad se snima u studiju, a ako okolnosti to dopuste, takođe se izvodi pred ciljanom publikom.
 • U trećem koraku se, na osnovu snimljene partiture, razvija pozorišna predstava za decu najmlađeg uzrasta, koji na slobodan način koristi scenske umetnosti: ples, lutkarstvo, pozorište senki, animaciju predmeta, novi cirkus, dramski izraz itd. Predstava se izvodi najmanje godinu dana i za to vreme se prati kako publika (deca) reaguju, a efekti se beleže, procenjuju i objavljuju u brošuri koja prenosi iskustva iz procesa stvaranja i izvođenja muzičko-scenskog dela.
 • Najzad, u četvrtom koraku, na osnovu brošure se razvija scenario obrazovno-kreativne radionice/seminara za umetnike, vaspitače, pedagoge i druge zainteresovane profesionalce uključene u odgoj dece najranijeg uzrasta. Cilj seminara je njihovo osnaživanje da koriste zvuk i muziku kao sredstvo za podsticanje najranijeg razvoja deteta. Kroz seminar, istraživačka i stvaralačka iskustva projekta ulaze u vaspitno-odgojnu praksu.

Nosilac projekta B-AIR je Radio Televizija Slovenija.

Partneri su:

 1. Ecole d’Architecture de Grenoble, France
 2. RadioTeatar Bajšicć i prijatelji, Zagreb, Hrvatska
 3. BAZAART, Beograd, Serbia
 4. Institut Jozef Stefan, Ljubljana, Slovenija
 5. Ita-Suomen Yliopisto, Kuopio, Finland
 6. TWIXTlab AMKE, Athens, Greece
 7. Internacionalni Burc Univerzitet-Intern, Sarajevo, BiH
 8. Radio Televizija Srbije, Beograde, Srbija