Monthly Archives: November 2016

27. novembar – svetski dan drame/pozorišta i obrazovanja

Pismo predsednika Međunarodne asocijacije za drama/pozorište i obrazovanje -IDEA Robina Paskoa (Robin Pascoe) iz Perta, Australije, povodom 27.novembra, Međunarodnog dana Drame/Pozorišta i obrazovanja.