Kako drama unapređuje kvalitet rada nastavnika i škole

Na aprilskom susretu sa stručnjacima u oblasti drame i obrazovanja, gošće su Jasmina Gejo i Tatjana Živanović, savetnice u Školskoj upravi Niš, koje se bave razvojnim planiranjem i stručnim usavršavanjem nastavnika.

Jasmina i Tanja govoriće o temi Drama i obrazovni sistem – Kako drama pomaže da se unapredi kvalitet rada nastavnika i škole. Na pitak i prijemčiv način, kroz radionicu i video prezentaciju, upoznaće nas sa savremenim konceptom obrazovne teorije i prakse, a posebno će obrazložiti ulogu i značaj drame za ostvarivanje očekivanja i zahteva škole u reformi. Primena drame nije još jedan birokratski zahtev – ona je pomoć nastavniku da suštinski ostvari svoj zadatak!

Susret sa Jasminom Gejo i Tatjanom Živanović održaće se u ponedeljak 28. aprila u 19 časova u biblioteci OŠ “Nadežda Petrović”, Luja Adamiča 4, Novi Beograd.

Susreti sa stručnjacima i praktičarima (nastavnicima koji već uspešno primenjuju dramu) deo su programa beogradskog LOTREK Centra, s ciljem osnaživanja nastavnika za primenu drame u nastavi i vaspitanju dece i mladih. 

LOTREK Centar deo je projekta OSTRVA koji finansira EU u okviru programa “Podrška civilnom društvu”. Projekat se sufinansira iz budžeta Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstvo kulture i informisanja.