Prvi susret s praktičarima: ŠTA RADIM, ŠTA RADIŠ

U utorak 12. decembra 2017., BAZAART je u saradnji s Dečjim kulturnim centrom Beograd realizovao novu aktivnost u ovoj školskoj godini: „Šta radim, šta radiš“. Zamišljen kao niz Susreta s praktičarima – nastavnicima koji primenjuju dramu u nastavi i vaspitanju, ovaj novi programski blok oblik je horizontalne edukacije nastavnika kroz razmenu dobrih praksi.

Prvi Susret vodila je Branijeta Kondžulović, profesorka srpskog jezika i književnosti, a uredio ga je i moderirao Miodrag Savović, profesor matematike. Radionici su prisustvovali nastavnici srpskog jezika i književnosti i drugih nastavnih oblasti, kao i dramski umetnici.

Otkrivanje moći drame izazov je kako za nastavnike, tako i za učenike. Dramske metode pomažu učenicima da budu aktivni, da nastavni sadržaj povezuju sa životom, učeći kroz iskustvo i kreativnost, kako bi postali samostalni stvaraoci. Ključno pitanje koje treba uputiti učenicima je: “Šta ti misliš o tome?”, kako bi mogli da daju svoju interpretaciju određenog sadržaja. Primeri su projekti Knjigomnogoljupci i Vibliodrama, namenjeni saradničkom učenju, gde se drama u nastavi koristi za obrađivanje gramatike i književnosti, ali i za pobijanje stereotipa i prevenciju nasilja. Nakon izlaganja, susret se završio razigrano, uz dramski prikaz izreka “Košta ga ko cvetog Petra kajgana” i „Svakom loncu poklopac“.

Susreti sa praktičarima održavaće se svakog drugog utorka u mesecu tokom čitave školske godine, a učešće u njima je slobodno.

Susreti sa praktičarima deo su programa LOTREK Beograd – Lokalnog trening centra za dramsku edukaciju nastavnika, a sprovode se u saradnji sa Dečjim kulturnim centrom Beograd, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.