Projekat MEDIATE sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije

U sredu 26. novembra potpisan je ugovor za sufinansiranje projekta MEDIATE iz budžeta Republike Srbije, od strane Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kroz Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske Unije ili drugih međunarodnih donatora, a koji su namenjeni pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama.

Ovim sredstvima će biti pokrivene projektne aktivnosti u Obrenovcu. Nakon obuke nastavnika za primenu edukativnih dramskih tehnika za rad sa decom i mladima, što je prvi korak u projektu, sledi rad sa decom i mladima u školama i omladinskim grupama na razvoju predstava koje će se izvoditi u lokalnim sredinama.

Rad sa decom i mladima odvija se kroz kreativni dramski proces, što znači da se, umesto obrade gotovog dramskog teksta, kreativnim tehnikama fikcionalizuju lična iskustva učesnika u procesu, čime se stvara šansa za preradu i prevazilaženje traumatskih doživljaja i za psiho-socijalnu konsolidaciju.

Nakon kreativnog procesnog rada sledi priprema predstave čije odigravanje podstiče razvoj asertivnog odnosa deteta prema sebi, sopstvenom radu i naporu, osnažuje osećanja deteta prema zajednici i uzvratno, razvija pozitivan odnos deteta sa zajednicom i omogućava razvoj empatije. Predstave će kao generalnu temu imati solidarnost i koheziju zajednice. Prvu fazu rada – rad na sadržaju – vode nastavnici/omladinski edukatori, a drugu fazu – rad na predstavama – vode dramski umetnici i dramski pedagozi uz pomoć dramaturga.

Dečje i omladinske predstave izvodiće se u lokalnim zajednicama – na trgovima, pjacetama, u školskom dvorištu i sl., i služiće kao agens za integraciju zajednice u socijalnom i generacijskom smislu. Nakon predstave održaće se okrugli sto sa članovima zajednice, gde će se diskutovati o temama otvorenim kroz dramski sadržaj i pozorišno izvođenje. Tekstovi predstava se objavljuju Zborniku koji se objavljuje on-lajn i štampa.

Projekat MEDIATE finansira Evropska Unija kroz program EIDHR.