KREATIVNA DRAMA U NASTAVI SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI: najava seminara

BAZAART najavljuje seminar pod kataloškim brojem 659, posvećen primeni kreativnih dramskih tehnika u nastavi srpskog jezika i književnosti

26. i 27. decembra (subota i nedelja) u Beogradu
(lokacija će biti naknadno objavljena)

Seminar je namenjen prvenstveno nastavnicima razredne nastave i nastavnicima predmetne nastave u osnovnim školama.
Oblast: Srpski jezik i književnost. Razvija se kompetencija K1Prioritet 1: Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem.

Cilj seminara je ovladavanje dramskim tehnikama koje svojom interaktivnošću omogućavaju da učenici aktivno učestvuju u obradi, utvrđivanju i sistematizaciji gradiva i na taj način trajno i sa razumevanjem usvajaju nove sadržaje. 

Seminar traje ukupno 16 sati (dnevno 8 sati) i nosi 16 bodova.

Cena seminara je 3.000 RSD po učesniku. Uslovi plaćanja dogovaraju se sa koordinatorom.
NB: Učesnici koji plaćaju iz sopstvenih sredstava i putem gotovinske uplate, imaju popust od 20% (iznos: 2.400 RSD). 

Svi polaznici dobiće kao novogodišnji poklon priručnik Tolerantna učionica.

Ovde možete preuzeti poziv i prijavni obrazac.

Koordinatori (kontakti): 
Dušan Štrbac, 069 2523 901
Darinka Kovačević, 063 1183 660 
seminari.bazaart@gmail.com