KO JE KO NA KONFERENCIJI

 

 

 

 

 

Organizatori: BAZAART, Dečji kulturni centar Beograda, Malo pozorište „Duško Radović“, Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM i Učiteljski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu

Programski savet:
Ljubica Belјanski Ristić, CEDEUM, Beograd
Dragana Koruga, CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju, Beograd
prof. dr Divna Vuksanović, FDU, Beograd
doc. dr Irena Ristić, FDU, Beograd
doc. dr Iva Gruić, Učitelјski fakultet, Zagreb
doc. dr Marina Milivojević Mađarev, Akademija umetnosti, Novi Sad
Nataša Milojević, BAZAART, Beograd
mr Sunčica Milosavlјević, BAZAART, Beograd

KOORDINACIJA  PROGRAM TEHNIKA
Izvršna direktorka
DARINKA KOVAČEVIĆ
Programska direktorka
SUNČICA MILOSAVLJEVIĆ
Tehnička direktorka
JELENA STOJANOVIĆ
Izvršni koordinator
ALEKSANDAR ELEZOVIĆ
Programski koordinator
DUŠAN ŠTRBAC
Tehnička realizacija
LAZAR JAKOVLJEVIĆ
JUGOSLAV HADŽIĆ
Koordinatorka Pozorišta u parku
ANA VUKOVIĆKoordinatorke radionica
IVANA DESPOTOVIĆ
ALEKSANDRA STOJANOVIĆ
OLIVERA MILOJEVIĆ
Voditelji plenuma i panel diskusija
MARINA POPOVIĆ LIKER
MILAN MAĐAREV
VESNA BOGUNOVIĆ
MINA SABLIĆ
MILENA MINJA BOGAVAC
MILAN MAĐAREV
Koordinatorka Bazara
NATAŠA MILOJEVIĆ
Urednica Zbornika
MARINA MILIVOJEVIĆ MAĐAREV
 
Koordinatorka plenuma i panela
ALEKSANDRA STOJANOVIĆ
Glavna i odgovorna urednica
SUNČICA MILOSAVLJEVIĆ
 
Prevodilac s poljskog i engleskog
Anđelija Jočić
 
VOLONTERI

Klub studenata pedagogije, Beograd
Aleksandra Petrašinović
Ana Barbara Kovačević
Sanja Draganović
Marina Ristić
Dubravka Kahrimanović
Aleksandra Radosavljević
Rade Obradović
Milan Milošević
Tijana Bondžić

PATOS, Smederevo
Pavle Šakić
Irena Marjanović
Ada Vera Petković
Dunja Petković
Katarina Pendić
Sofija Vladov
Miloš Stanković
Luka Petković Ignjat

CEKOM, Zrenjanin
Aleksandar Danguzov
Vilhelmina Tel
Boba Vidrić
Zorica Radanov
Neda Kovač
Nebojša Balaž
Nađa Bjeloglić
Ana Mićić
Marko Pantelić

Volonteri iz Beograda
Nikola Elezović
Andrea Rajković
Snežana Pavlović
Jovna Pešić
Anđela Gajdoš
Alisa Pljakić
Mina Ilić
Marko Vučetić
Katarina Ninkov
Teodora Jelena Stošić