Ko može da nas nauči da mislimo sopstvenom glavom?

BAZAART vas poziva na treću tribinu u okviru projekta OSTRVA
u utorak 17. juna u 19.00 u UK „Parobrod“. 

KO MOŽE DA NAS NAUČI DA MISLIMO SOPSTVENOM GLAVOM?

Na dan kada je naša tribina, osnovci polažu malu maturu. Ovaj ispit je povod za višegodišnju polemiku vezanu za obrazovanje. I pobornici i protivnici male mature postavljaju pitanje – šta su đaci naučili za osam godina? Da li stečeno znanje ostaje u glavama đaka? Da li oni umeju da ga primene? Da li umeju da logički i kreativno razmišljaju? Da li umeju da misle sopstvenom glavom?

Ali ko je taj ko može da nas nauči da mislimo sopstvenom glavom i da li je to posao škole? O ovim temama govoriće psiholozi, nastavnici i dramski umetnici.

Prof. dr Bojana Škorc - Predaje predmete Psihologija i Psihologija umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Kao edukatorka u oblasti alternativnog obrazovanja angažovala se u integraciji izbeglih i raseljenih lica u udruženju „Zdravo da ste“ i brojnim drugim akcijama i projektima. Aktivno je uključena u međunarodne mreže psiholoških asocijacija, udruženja za ekperimentalnu estetiku i empirijska istraživanja umetnosti. Autorka je knjige “Kreativnost u interakciji”.

Prof. dr Ana Pešikan - Vanredni profesor Opšte psihologiju i šef Katedre za psihologiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bavi se psihologijom obrazovanja i metodikom nastave. Učestvuje u značajnim projektima razvojne i pedagoške psihologije. Bila je konsultantkinja UNICEFA za obrazovanje (Jugoslavija / Srbija i Crna Gora, Gruzija), ministarka nauke, savetnica ministra nauke i tehnološkog razvoja, članica ekspertskog tima za razvoj i održanje kvaliteta udžbenika, članica komisije Fonda za mlade talente Vlade Srbije. Koordinatorka ekspertske grupe za pisanje Strategije za osnovno i Strategije za opšte srednje obrazovanje, kao i članica tima za izradu Strategije kulture (koordinatorka radne grupe za međuresornu saradnju).

Slobodan Beštić - Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi prof. Predraga Bajčetića. Član glumačkog ansambla JDP-a, a zatim  Narodnog pozorišta, gde je i sada u stalnom radnom odnosu.  Predavao glumu i scenski pokret na FDU Beograd, FDU Cetinje, BK Akademiji. Osnivač nezavisnog teatra SVAN. Stručno usavršavanje (izbor): Seminari u teatru laboratoriji Euđenija Barbe (Holstebro, Danska), usavršavanje u oblasti drame u obrazovanju (Primena dramskih procesa u procesu interaktivne nastave, Univerzitet u Birmingemu, UK), Zimska i ljetna škola Drame u obrazovanju (Pax projekat, Mostar). Bio je savetnik u  timu za umetničke predmete Ministarstva prosvete Republike Srbije 2003/2004. godine.

Voditelji tribine: dr Marina Milivojević-Mađarev i dr Milan Mađarev.
ULAZ JE SLOBODAN.
.