HITNO OMOGUĆITI PRIMENU KREATIVNE EVROPE U SRBIJI

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije apeluje na Ministarstvo kulture i informisanja Srbije da što pre finalizuje proceduru pristupanja Republike Srbije programu “Kreativna Evropa” Evropske komisije i da bez ikakvog odlaganja omogući savetodavnu i tehničku pomoć kulturnom i kreativnom sektoru za učešće u tom programu koji od 1. januara 2014. zamenjuje program “Kultura 2007-2013”.
Pozivamo ujedno celokupnu javnost da zajedničkom reakcijom ne dozvolimo da još jedan kanal međuna-rodne saradnje i izvora sredstava ostane nedostupan za razvoj kulturne i umetničke produkcije u Srbiji.

Iako se ovih dana završava EU program “Kultura 2007–2013”, Republika Srbija još nije pristupila programu “Kreativna Evropa”, niti je resorno Ministarstvo kulture i informisanja, čekajući da finalizira administrativnu proceduru potpisivanja međunarodnog sporazuma sa Evropskom komisijom, formiralo implementaciono telo – Desk Kreativne Evrope (CED). S obzirom na to da su konkursi već u toku, da je vreme do krajnjeg roka ograničeno i da je za zahtevne aplikacione procedure neophodno uspostavljanje partnerstava sa evropskim organizacijama, zahtevamo od Ministarstva kulture i informisanja da hitno omogući stručnu i tehničku podršku u složenom višemesečnom procesu razvijanja projekata i konkurisanja.

Apelujemo na Ministarstvo kulture i informisanja da, umesto da se ponovo neko “uči na nama”, omogući profesionalcima iz Kancelarije Tačka kulturnog kontakta da u novoj formi (Creative Europe Desk) nastave da organizacijama i institucijama iz Srbije pomažu da se što bolje pripreme za konkurse “Kreativne Evrope”, s obzirom na dragoceno iskustvo stečeno tokom primene programa “Kultura 2007-2013”.

Podsećamo da su organizacije i institucije iz Srbije učestvovale u 65 kooperacionih i 34 prevodilačka projekta u programu “Kultura 2007–2013”, te da je kroz njega za kulturne i umetničke programe od opšteg javnog interesa obezbeđeno više dva miliona evra.

Implementacija novog programa “Kreativna Evropa”, koji su odobrili Evropski parlament (19. novembra 2013.) i Savet EU (5. decembra 2013.), počinje od januara 2014. godine, a novi konkursi raspisani su već 10. decembra 2013. Rokovi za podnošenje projekata su: 5. mart 2014. (za evropske projekte saradnje), 12. mart 2014. (za projekte književnih prevoda) i 19. mart 2014. (za projekte evropskih platformi i evropskih mreža).

Asocijacija NKSS