Dramski tekstovi za decu i mlade

Znaš ti ko je moj tata? je dramski tekst primeren za dečje i omladinske dramske grupe. Tekst je nastao kroz saradnju umetničke grupe BAZAART i Ogledne osnovne škole “Vladislav Ribnikar” iz Beograda na projektu IDEAL – Dramska edukacija za interkulturno učenje. Tekst je razvijen kroz kreativni dramski proces sa učenicima šestog razreda, na temu različitosti i društvenog raslojavanja među mladima.

Kroz igre i vežbe, osmislili smo priču koja zapaža pojavu elitizma i raslojavanja među decom i mladima već u osnovnoj školi. Naša priča šalje poruku da se uspeh i poštovanje u društvu moraju zaslužiti ličnim vrlinama i trudom, i da su bez njih ekonomske i društvene privilegije bezvredne i beznačajne.

U predstavi Znaš ti ko je moj tata? igralo je 17 učenika OOŠ “Vladislav Ribnikar”, a publiku su činili vršnjaci i učenici starijih razreda osnovne škole.