Časopis VREME: Učenje je igra

U časopisu VREME, na stranicama 34 i 35, novinarka Sonja Ćirić objavila je tekst o kreativnoj drami i Vodiču kroz kreativni dramski proces. Izvod iz časopisa VREME može se preuzeti ovde.

Radionica IDEAL na Novom Beogradu, mart 2012.

Radionica IDEAL na Novom Beogradu, mart 2012.