MIT I UMETNOST

Ivan Kovacevic: Mit i umetnost

Etnološka biblioteka
Knjiga 18

Ivan Kovačević
MIT I UMETNOST

Sunčica Milosavljević
Predgovor

Knjiga „Mit i umetnost“ nastala je kroz saradnju umetničke grupe BAZAART iz Beograda[1] sa antropologom prof. dr Ivanom Kovačevićem na istraživačkom projektu Mit kao sudbina.

Po svom nazivu ovaj projekat može ličiti na mnoge aktuelne projekte koji mit uzimaju kao polazište za savremeni komentar u različitim oblastima angažovane umetnosti i drugih oblika javnog dijaloga. Mit kao paradigma, opštepoznata priča koja u svom najstarijem zapisanom obliku više ne podleže preispitivanju, logičan je izbor za lično i kolektivno određenje u savremenom svetu sastavljenom, u velikoj meri, od hibridnih sklopova koji se materijalizuju kao efemerni mitovi i samim tim kao sadržaj za (hiper)produkciju fascinacija. S druge strane, fabri evropskih (mediteranskih, globalnih i dr.) integracija sve češće posežu za mitom kao okvirom za utvrđivanje i promovisanje zajedničke tradicije i zajedničkih kulturnih imenitelja.[2]

Najčešće se u ovakvim projektnim postavkama mit ne sagledava samostalno već kroz klasična tumačenja (npr. psihoanalitičko), i koristi se kao argument u službi unapred zadate umetničke replike na savremenu stvarnost.

Orijentacija projekta Mit kao sudbina, pak, jeste istraživanje savremenih mogućnosti suodnošenja mitskog i umetničkog pogleda na svet, kao prvobitno srodnih iskustava koja su danas u nejasnom i u praksi nedoslednom odnosu.