Art 4A – edukacija u Nišu

Umetnici i pedagozi okupljeni oko projekta Art Fora /Art4A/ su od 19. do 24. novembra u Nišu prošli pripremni trening iz domena community art-a sa trenerom i umetnikom Nikom Ovenom iz Liverpula.

U Nišu smo se upoznali sa brojnim svetskim iskustvima iz domena community artaPosebna pažnja posvećena je srpskom iskustvu u ovoj oblasti ─ projektu PASCO koji se sa već tri godine uspešno odvija u Obrenovcu. PASCO je primer kako community art doprinesi buđenju zamrlog kulturnog života i time podstiče integraciju i jača samosvest i identitet građana u lokalnoj zajednici.  

Intenzivan rad koji se odvijao u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju doprineo je razvijanju pojedinačnih projekata partnerskih organizacija BAZAART, CEKOM, CRCR i PATOS i njihovom jačem povezivanju na novom zajedničkom radu.