Akreditovani seminari BAZAART-a

BAZAART u ponudi ima 3 akreditovana seminara koji se zasnivaju na dramskim tehnikama i pristupu kreativne drame.

U Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2014/2015. i 2015/2016. seminari su navedeni:

  1. 481: IDEAL – interkulturalno učenje kroz dramu
  2. 659: Kreativna drama u nastavi srpskog jezika i književnosti
  3. 737: Od dramske radionice do školske predstave – vodič kroz kreativni dramski proces

Više o seminarima i ponudi pogledajte ovde.