Daily Archives: November 30, 2015

KREATIVNA DRAMA U NASTAVI SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI: najava seminara

BAZAART najavljuje seminar pod kataloškim brojem 659, posvećen primeni kreativnih dramskih tehnika u nastavi srpskog jezika i književnosti

26. i 27. decembra (subota i nedelja) u Beogradu
(lokacija će biti naknadno objavljena)

Seminar je namenjen prvenstveno nastavnicima razredne nastave i nastavnicima predmetne nastave u osnovnim školama.
Oblast: Srpski jezik i književnost. Razvija se kompetencija K1Prioritet 1: Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem.

Cilj seminara je ovladavanje dramskim tehnikama koje svojom interaktivnošću omogućavaju da učenici aktivno učestvuju u obradi, utvrđivanju i sistematizaciji gradiva i na taj način trajno i sa razumevanjem usvajaju nove sadržaje. 

Seminar traje ukupno 16 sati (dnevno 8 sati) i nosi 16 bodova.

Cena seminara je 3.000 RSD po učesniku. Uslovi plaćanja dogovaraju se sa koordinatorom.
NB: Učesnici koji plaćaju iz sopstvenih sredstava i putem gotovinske uplate, imaju popust od 20% (iznos: 2.400 RSD). 

Svi polaznici dobiće kao novogodišnji poklon priručnik Tolerantna učionica.

Ovde možete preuzeti poziv i prijavni obrazac.

Koordinatori (kontakti): 
Dušan Štrbac, 069 2523 901
Darinka Kovačević, 063 1183 660 
seminari.bazaart@gmail.com 

KREATIVNA DRAMA I (BIO)ETIČKE DILEME – Poziv na Susret sa stručnjacima

Poštovani nastavnici, uvažene kolege,
Pozivamo Vas na 13. Susret sa stručnjacima i praktičarima za primenu drame u obrazovanju i vaspitanju

KREATIVNA DRAMA I (BIO)ETIČKE DILEME
profesorke filozofije i bioetičarke Sonje Antonić

u utorak 1. decembra u 19:30h časova,
u galeriji Centra za obrazovanje i kulturu Božidarac 1947,
Radoslava Grujića 3

Pod pritiskom školskih programa, administrativnih zadataka, vođenja nastave i ocenjivanja, često zapostavljamo vaspitnu ulogu škole.

Za vreme nastave nije lako odgovoriti na đačke moralne dileme i podsticati ih da razmišljaju o etičkim pitanjima.

Korišćenjem dramskih igara, traganje za odgovorima postaje prava avantura!

POZIV za Susret preuzmite OVDE.