Daily Archives: November 24, 2014

LINGVISTIČKE ANIMACIJE: susret sa stručnjacima i praktičarima

U četvrtak 28. novembra, sa početkom u 19,30 u OŠ „Drinka Pavlović“, Kosovska 19, održaće se šesti po redu susret sa stručnjacima i praktičarima koji primenjuju dramu u obrazovanju i vaspitanju. Upoznaćemo korisne i zabavne praktične vežbe primenljive u učenju stranih jezika, ali i za poboljšavanje verbalnog i neverbalnog izražavanja u nastavi – kako učenika, tako i nastavnika.

Marta Gajić, Aleksandra Petrašinović i Ana Barbara Kovačević susrele su se s radionicama za lingvističke animacije ovog leta u Hamburgu i Kukshavenu, na interkulturalnom nemačko-francusko-srpskom seminaru. Na radionici će nam preneti korisne metode za razvoj motivacije, koncentracije i lakše pamćenje reči i pojmova, prvenstveno u učenju stranih jezika, ali i za unapređenje komunikacije u nastavi.

Susreti sa stručnjacima i nastavnicima koji već uspešno primenjuju dramu deo su programa Centra za dramsku edukaciju nastavnika LOTREK Beograd, koji vode BAZAART i „Prijatelji dece opštine Novi Beograd“ s ciljem osnaživanja nastavnika za primenu drame u nastavi i vaspitanju dece i mladih.

Program je deo projekta OSTRVA: Povezivanje važnih subjekata u oblasti drame i obrazovanja u Srbiji / ISLANDS: Interconnecting Stakeholders in Learning and Drama in Serbia koji finansira Evropska Unija kroz program “Podrška civilnom društvu”. Projekat se sufinansira iz budžeta Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo omladine i sporta.

DRAMA U STRUČNOM USAVRŠAVANjU NASTAVNIKA

U petak, 5. decembra, sa početkom u 19,00 časova, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, Centar za kulturu Smederevo i Pozorište PATOS organizuju tribinu:

KOLIKO VREDI KOMPETENCIJA?
DRAMA U STRUČNOM USAVRŠAVANjU NASTAVNIKA 

Aspekti stručnog usavršavanja, propisani Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, brojni su i zahtevaju veštine koje nastavnici u inicijalnom obrazovanju stiču neredovno i sporadično.

Primena dramskih metoda u obrazovanju i vaspitanju pokazala se kao uspešna i efikasna kako u svetu, tako i kod nas. Načela dramskog rada u velikoj meri koreliraju sa principima na kojima se zasniva stručno usavršavanje nastavnika: inovativnost, razmena, interaktivno učenje u grupi i od grupe, fokus na procesu učenja, problemski pristup, asertivna komunikacija itd. Drama, međutim, nije prepoznata kao obrazovni metod koji unapređuje i usavršava obrazovne procese na svim nivoima, kojim se direktno stiču znanja, veštine i iskustva, odnosno razvijaju i obogaćuju kompetencije kako učenika, tako i nastavnika.