Daily Archives: March 9, 2013

Nakon 2000 download-a, Vodič i Priručnik u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda

13.marta, u sredu, u 19h, Vodič kroz kreаtivni drаmski proces i Priručnik zа interkulturаlno učenje kroz drаmu biće predstavljeni u Rimskoj dvorаni Biblioteke grаdа Beogrаdа. Svaka od publikacija je do sada imala preko 1000 preuzimanja sa sajta Bazaarta, što nesumnjivo govori o velikoj potrebi za ovom vrstom literature. Kao uvod u promociju, biće prikazan dokumentarni film Uključi me – razumeću, o primeni drame za usvajanje kulture dijaloga.