Daily Archives: February 13, 2013

Drugo veče posvećeno Banjici – štitu Beograda

Još od početka XX veka na teritoriji Banjice bili su smešteni Kraljevska vojska i hipodrom. Kasarna XVIII pešadijskog puka ostala je upamćena po tome što je tokom II svetskog rata pretvorena u koncentracioni logor Banjica. Brojna arhivska građa svedoči o strateškoj važnosti ovog mesta. Naselje, koncipirano kao vojni, policijski, upravni i stambeni kompleks, samo je produžetak davno započete tradicije u kojoj i danas živimo.